Timocco בבית

סביבת המשחק פותחה בהדרכת אנשי מקצוע ומומחים מתחום התפתחות הילד. מטרת המשחק היא קידום יכולותיו המוטוריות והקוגניטיביות של הילד בצורה מהנה ובטוחה. המשחקים ידידותיים, מהנים ומספקים אתגר קוגניטיבי ותנועתי מותאם. המוצר מיועד לילדים בגילאים 3-8 עם מגוון עיכובים התפתחותיים וליקויים מוטוריים המשך...

Timocco בטיפול

סביבת המשחק "לגדול עם טימוקו" נמצאת כיום בשימוש במסגרת טיפולים התפתחותיים ובשיקום ילדים במרפאות המובילות בתחום. הילדים מפגינים מוטיבציה גבוהה ושיתוף פעולה מרבי גם כאשר הפעילות דורשת מאמץ פיזי לאורך זמן. המשך...